Yhteystiedot

Puheenjohtaja 
Akseli Ruoranen
040-5740 957 / akseli.ruoranen@gmail.com

Kerhokouluttaja / tehtävien jako: 

Kimmo Hyvärinen 0407642193 / hyvarinen.kimmo@gmail.com
 
Toimitsijayhdyshenkilö:

Tuija Pekkala  0401976838 / pekkalantuija@gmail.com 


Yhteydenotto *